Fundacja TAM i Z POWROTEM

                                   

Zespół ZOZ uczestniczy w akcji wydawniczej RAZEM ZWYCIĘŻYMY RAKA, organizowanej przez Fundację "Tam i z powrotem". Akcja ma na celu rozpowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy na temat chorób nowotrworowych wśród pacjnetów i ich rodzin. 

Założeniem naszej współpracy z Fundacją - przy tej Akcji,  jest bezpłatne udostępnianie poradników dla pacjentów onkologicznych, zawierających rzetelne informacje na temat raka, sposobów leczenia tego schorzenia oraz podnoszenia jakości życia z chorobą.

Honorowy patronat nad Akcją objęło Towarzystwo Onkologii Klinicznej.